Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

paradoks
04:51
8466 0495 500
Reposted fromexistential existential viazabka zabka
paradoks
04:50

jack-twist:

me: *has a list of things that i need to do*

me: *completes the simplest task on my list that could’ve been put off*

me at me:

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viazabka zabka
04:49
0254 b6e9
Reposted fromirmelin irmelin viazabka zabka
paradoks
04:49
0210 a78a
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viazabka zabka

June 28 2017

paradoks
08:16
1655 c54a 500
Reposted fromarumhc arumhc viazabka zabka

June 14 2017

paradoks
10:41
Ponieważ prawie od dzieciństwa myślał o samobójstwie, to pragnąc go przekonać, że końca nie ma sensu przyspieszać, bo i tak nastąpi, posłużyłem się historyjką, jak to człowiek płynie łódką w kierunku wodospadu, który ją i jego tak pochłonie, a w łódce jest do wyboru kaktus i fotel. Czy ma sens - mówiłem - by w oczekiwaniu na nieuchronny koniec siedzieć przez cały czas na kaktusie zamiast na fotelu? Odpowiedział mi wtedy, że on nie widzi w ogóle sensu w bezsensownym oczekiwaniu i wyskoczy z łódki.
— Z. Beksiński o T. Beksińskim (M. Grzebałkowska, "Beksińscy. Portret podwójny")
Reposted fromciarka ciarka viazabka zabka
10:40
7110 3fec 500
Reposted frombambii bambii viazabka zabka
paradoks
09:42
Niektórzy ludzie sprawiają, że chce się być kim lepszym, niż się jest. Dzięki nim odkrywamy swoje prawdziwe znaczenie, prawdziwą tożsamość. Przy  nich umiemy latać, przy innych nie da się nawet biec, można tylko stać w miejscu albo z trudem powłóczyć nogami.
— Shirin Kader - Zaklinacz słów
Reposted fromsaphirka saphirka viazabka zabka
paradoks
09:42
1699 fdc9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viazabka zabka

June 11 2017

paradoks
07:45
3100 60ef 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viazabka zabka
paradoks
07:44
6017 e8fc 500
Reposted fromoll oll viazabka zabka
paradoks
07:42
5984 54a5
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viazabka zabka
paradoks
07:41
paradoks
07:37
5282 183b
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viazabka zabka
paradoks
07:36
4736 7eb6 500
Reposted fromszatanista szatanista viazabka zabka
paradoks
07:35
Człowiek napotkawszy przeszkodę, której nie może zniszczyć- zaczyna niszczyć samego siebie.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromwhyalwaysme whyalwaysme viazabka zabka
paradoks
07:35
9770 38f9
przepraszam za kłopot
Reposted fromnonono nonono viazabka zabka

May 26 2017

paradoks
20:55
paradoks
20:44
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viazabka zabka
paradoks
20:44
1055 0f97
Reposted fromcalifornia-love california-love viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl