Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2017

paradoks
20:46
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazabkol zabkol
paradoks
20:46
Reposted fromelegy elegy viazabkol zabkol
paradoks
20:46
2494 7911
Reposted fromheroes heroes viazabkol zabkol

March 15 2017

paradoks
22:16
1326 1d97 500
Reposted fromnaciol naciol vianot-good-enough not-good-enough
paradoks
22:15
1008 572b 500
Kubuś Fatalista i jego pan
Reposted frombarock barock viacytaty cytaty
paradoks
22:14
7025 34b7
paradoks
22:14
2264 344b 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viapianka pianka
22:14
paradoks
22:13
paradoks
22:13
Reposted fromFlau Flau viaawaken awaken
22:12

damps:

filling out your job application like

image

Reposted fromtron tron viaawaken awaken
paradoks
22:11
5896 c777
Reposted fromretro-girl retro-girl viascorpix scorpix
paradoks
22:11
1905 21f2 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viascorpix scorpix
22:11
2037 2d7f

balmainxvogue:

balmain-vogue:

Instagram @dreamxdaily (:

Instagram @dreamxdaily (:

Reposted fromtosiaa tosiaa viascorpix scorpix
22:11
2005 fac5 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viascorpix scorpix

March 14 2017

paradoks
18:21
18:20
2715 32db
Reposted fromerial erial viazabkol zabkol
18:20
1391 1464

itshardtobeyoung:

Dont even try to deny the fact that this was the best kitchen in the entire world and still is.

Reposted fromrocknrollqueen rocknrollqueen viazabkol zabkol
paradoks
18:20
7137 dab5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazabkol zabkol
paradoks
18:20
2684 fa9d
Reposted fromaniczorka aniczorka viazabkol zabkol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl