Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2016

paradoks
10:36
Reposted fromshakeme shakeme viazabka zabka
paradoks
10:34

August 30 2016

paradoks
14:41
7141 b4fe
Reposted fromdeadenddreams deadenddreams viazabka zabka

August 27 2016

paradoks
20:17
3621 416a 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viazabka zabka

August 09 2016

paradoks
07:38
6004 d15f 500
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viazabka zabka
paradoks
07:37
Reposted frombluuu bluuu viazabka zabka
paradoks
07:37
Nie przyszliśmy na świat, aby wegetować, aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad.
— Papież Franciszek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazabka zabka
paradoks
06:50
8219 b103
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazabka zabka
paradoks
06:46
9324 609b 500
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viazabka zabka

August 03 2016

paradoks
20:24
1616 5b54
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazabka zabka
paradoks
14:29
1000 d025
Reposted fromthebelljar thebelljar viazabka zabka
paradoks
14:22
Reposted frombookaholic bookaholic viazabka zabka
paradoks
14:18
7871 12ea
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viazabka zabka

July 23 2016

paradoks
19:10
6932 a367
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal viazabka zabka

July 19 2016

paradoks
22:50
5073 b86f
Reposted fromlittlefool littlefool viazabka zabka

July 10 2016

paradoks
19:12
7254 b18f
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viazabka zabka

July 07 2016

paradoks
12:24
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
Reposted fromroxanne roxanne viazabka zabka
paradoks
12:23
0316 cdc8
Reposted fromdelain delain viazabka zabka

July 01 2016

paradoks
20:59
5215 2b0c 500
Reposted fromJapko Japko viahedere hedere

June 28 2016

paradoks
07:19
Reposted frombluuu bluuu viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl